Testimonial

เรื่องราวความสำเร็จและความประทับใจ กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
Business English Quick & Easy

ทำให้เขียนภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้น และถูกต้องตามหลักโครงสร้างของภาษามากขึ้น เข้าใจหลักของภาษาอังกฤษมากขึ้นในการใช้คำเชื่อม (linker) อาจารย์ให้ความเอาใจใส่และทุ่มเทกับการสอน ได้เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ภาษาอังกฤษมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากการเรียนที่สถาบันนี้ นำมาใช้กับการทำงานในปัจจุบัน สามารถ apply (ประยุกต์) เขียนอีเมล์และและอ่านอีเมล์ได้ดีขึ้น เข้าใจมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารกับ agent ต่างประเทศ

สามารถเข้าใจภาษาได้ง่ายมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องท่องจำ Grammar อาศัยการเข้าใจจากโครงสร้างประโยค สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น การส่ง e-mail หลังจากเรียนแล้วรู้สึกว่าสามารถแต่งประโยคได้มากขึ้นโดยการใช้ส่วนขยายเข้ามาเพิ่ม คือ Clause และ Phrase ทำให้สื่อความหมายได้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เข้าใจได้ง่ายขึ้น การสอนของที่นี่จะเน้นเริ่มต้นจากโครงสร้างของประโยค ทำให้เข้าใจได้ดีกว่าหลักการท่องจำ grammar แบบเดิมๆ สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น การติดต่อทางธุรกิจ การส่ง e-mail ในที่ทำงานและลูกค้า

ที่นี่ได้ให้ความรู้ หลักเกณฑ์การสังเกต และมีหลักช่วยให้จำง่ายๆ ทำให้เข้าใจกฎเกณฑ์ภาษาอังกฤษได้ดี ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประโยค การใช้งาน เป็นต้น ส่งผลให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ว่าง่ายๆ หากได้เรียนภาษาอังกฤษแบบที่เรียนกับที่นี่ ตั้งแต่ยังอยู่ชั้นประถมศึกษา เชื่อได้ว่าพัฒนาการทางด้านภาษาต้องดีมากๆ เนื่องจากตั้งแต่เรียนมาภาษามา (ในโรงเรียนหรือแม้แต่มหาวิทยาลัย) ยังไม่สามารถจับจุดการใช้งานได้เท่ากับที่เรียนที่ Quick & Easy

อ่านดูโบร์ชัวร์แล้วน่าสนใจ จึงชวนน้องมาฟังแนวการสอน พบว่าผู้สอนมีหลักการสอนดี ฟังแล้วเข้าใจง่าย มีการเรียนหลักสูตรที่ต้องเน้นถึง Structure ก่อน จึงตัดสินใจมาเรียน มีความรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไป รู้โครงสร้างของภาษาอังกฤษ จนสามารถนำไปใช้ประกอบในการทำงาน และสามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษโต้ตอบได้ดีขึ้น มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เลยแนะนำเพื่อนๆ มาลงเรียนที่นี่กว่า 10 คนแล้ว ซึ่งต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หลักสูตรที่นี่ สามารถใช้งานได้จริง ได้ผลเร็ว

ก่อนหน้านี้ เวลาต้องอ่านภาษาอังกฤษยาวๆ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี แต่พอได้เรียนหลักสูตรของที่นี่แล้ว ทำให้อ่านประโยคได้อย่างเข้าใจ เนื่องจากหลักสูตรจะเน้นถึงโครงสร้าง ทำให้เราสามารถแบ่งประโยคได้เป็นส่วนๆ และรู้ว่าประโยคต้องการสื่ออะไร ตัวไหนใช้ขยายหรือเป็นใจความสำคัญ เนื้อหาในบทเรียนทำให้ค่อยๆ เข้าใจภาษาอังกฤษขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป ทำให้ง่ายและเข้าใจได้ถูกต้อง ทั้งอาจารย์ผู้สอนใช้ภาษาเข้าใจง่ายและคอยเอาใจใส่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในเวลาเรียนหรือสอบถามนอกเวลา รู้สึกได้เลยว่า เพียงเวลาไม่นานสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นทั้งพูด อ่านและเขียน

ชอบแบบฝึกเขียนโครงสร้าง ทำให้มองเห็นภาพรวมและนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้โดยไม่รู้ตัว การเริ่มให้เขียนจากรูปแบบที่ง่ายๆ ก่อน และพยายามบอกข้อผิดพลาดที่คนทั่วๆ ไปผิดบ่อยๆ ทำให้เขียนได้ดีขึ้น พอเราฝึกเขียนประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นๆ มันก็มาเองโดยอัตโนมัติ

ตอนที่มาเรียนที่นี่ครั้งแรก มีความรู้สึกกลัวว่าจะเรียนไม่ทัน เพราะไม่ค่อยรู้เรื่อง Grammar มากนัก แต่พอเริ่มเรียนดูแล้วรู้สึกว่าเราสามารถมาเรียนเริ่มต้น ทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษใหม่ที่นี่ พี่ๆ ที่สอนก็เอาใจใส่ตลอดเวลาที่เรียน และระหว่างที่เรียนพี่ก็จะทบทวนตลอดเวลา ถามแล้วถามอีกจนจำได้ และมีเทคนิคในการสอน ทำให้เราเข้าใจง่าย บรรยากาศเป็นกันเอง เนื้อหาที่สอนก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ยิ่งถ้ากำลังทำงานยิ่งดี เพราะเป็นศัพท์ที่ใช้ในการทำธุรกิจเป็นส่วนใหญ่

ก่อนมาเรียนที่นี่ ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การทำงานของ “ลักษณ์” จำเป็นต้องติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีปัญหามาก และทำให้การทำงานยากขึ้น ไม่กล้าพูดหรือติดต่องานด้วย แต่หลังจากได้มาเรียนที่ Quick & Easy รู้สึกมั่นมากขึ้น พี่ๆ สอนดี สนุก ไม่เครียดเลย ทำให้การใช้ภาษาอังกฤษของ “ลักษณ์” ดีขึ้นมากเลยค่ะ