หัวใจการเรียนภาษาอังกฤษ

%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4

พื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ

ที่จะทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ มีหัวใจสำคัญอยู่ที่ 3 อย่าง คือ

 

ตำราดี
ผู้สอนดี
ผู้เรียนตั้งใจจริงและเอาจริง

 

ผู้เรียนจะตั้งใจจริงและเอาจริงมากน้อยเพียงใด
อยู่ที่ว่าผู้เรียนเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด

 

เปรียบเสมือนว่า
ทุกคนรู้ว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ
แต่มีกี่คนที่ออกกำลังกายอย่างสมำ่เสมอ

 

มีแต่คนที่เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายอย่างสาแก่ใจเท่านั้น
จึงจะสามารถออกกำลังกายได้อย่างสมำ่เสมอ

 

ถ้าผู้เรียนไม่เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษอย่างสาแก่ใจ
ก็จะไม่ตั้งใจจริง และไม่เอาจริง

 

แต่ถ้าผู้เรียนเห็ฯคุณค่าของภาษาอังกฤษอย่างสาแก่ใจ
ความตั้งใจจริงและเอาจริงของผู้เรียนจะคงอยู่นานแค่ไหน

 

1 นาที  10 นาที  30 นาที  1 ชั่วโมง  1 สัปดาห์  1 เดือน
หรือ
จนกว่าจะประสบผลสำเร็จ

0 Comments
Share

admin