เจาะหัวใจโครงสร้างภาษาอังกฤษทั้งระบบ
ปูพื้นฐาน ทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ
เขียนอย่างมืออาชีพ
สนทนาอย่างมั่นใจ

 

 


ไม่ปิดโอกาสคนอ่อนภาษาอังกฤษ


Quick and Easy เป็นสถาบันสอนภาษาที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่อ่อนภาษาอังกฤษที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่ออนาคตของชีวิต หรือเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจและการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง


สถาบันสอนภาษาดี ไม่จำเป็นต้องราคาแพง


เพราะหลักสูตรที่ฝรั่งคิดขึ้นเพื่อสอนฝรั่ง ไม่สามารถใช้กับคนไทยให้ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษได้ทั้งหมด และนี่คือที่มาของ Business English Quick & Easy สถาบันสอนภาษาที่คนไทยคิดเพื่อคนไทย ให้เรียนภาษาอังกฤษได้เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน และได้มาตรฐานเท่าเจ้าของภาษา


Placement Test


เพราะจุดอ่อนแต่ละคนไม่เหมือนกัน การแก้ปัญหาย่อมต่างกัน การเริ่มต้นเรียนจากระดับหลักสูตรที่ตรงกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน จะทำให้ผู้เรียนค่อยๆพัฒนาความรู้ด้านภาษาไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบ สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการทดสอบวัดระดับก่อนเรียน (ฟรี) เพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจว่าจะได้เริ่มต้นการเรียนภาษาที่สอดคล้องกับระดับหลักสูตรของตน ไม่ว่าผลทดสอบจะได้ต่ำกว่าเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ ผู้เรียนทุกท่านก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุด

 

         


 

 

 

Business English Quick & Easy (1999) Co.,Ltd. 2377-79 mezzanine floor, 2nd-4th floor Sukhumvit Rd., Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Tel.02-065-7010, 089-108-7001, 089-111-0807
E-mail : qe_training@hotmail.com